Mrežni FTP kabal ELECTRONIC (FT 6/7)

Home Electronics
> SKU: N/A
Uporedi

10,00 KM

Uporedi

Opis

FTP kabal štiti podatke koji prolaze kroz njega od elektromagnetnog zračenja iz spoljašnje sredine kao i od emitovanja elektromagnetnog zračenja koje se indukuje tokom prenosa. Zbog ovih osobina ovaj tip kabla se najčešće koristi u situacijama kad je veoma bitna sigurnost podataka. Za realizaciju zaštite u FTP kablu koriste se aluminijumska folija debljine 25 mikrona koja se obavija oko parica. Folija ima za cilj da indukovano elektromagnetno zračenje sprovede do uzemljenja. Ovakva metoda obezbjeđuje zaštitu od zračenja do 600 MhHz frekvencije.