Garancija kvalitete

Garantni rok za svu opremu kupljenu u Univerzalno.com je prema garantnom roku proizvođača navedene opreme.

Univerzalno.com se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je, pri predaji artikla na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, NEOŠTEĆENU ambalažu, original garantni list i original ili kopiju računa kojim se potvrđuje kupovina.

Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera neispravnosti od strane servisera kompanije Univerzalno.com ili ovlaštenih servisera proizvođača.

Univerzalno.com se obavezuje da Vam obezbijedi servisni nalog i popuni isti prilikom prijema artikla na servis. Jedan primjerak naloga zadržavamo mi a drugi zadržava kupac prilikom predaje proizvoda na servis.

Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda nalog našem odgovornom licu u servisu – u suprotnom KUPAC NEĆE MOĆI DA PREUZME PROIZVOD SA SERVISA.